Abrahámsky park

Cieľom projektu je revitalizácia a skrášlenie parku, ktorý sa nachádza v obci Abrahám. Michaela by chcela spolu s obyvateľmi obce prinavrátiť genius loci Abrahámskemu parku a znovu objaviť jeho bohatú históriu. Park, ktorý sa nachádza v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody, predstavuje (nielen pre obec) bohaté prírodné dedičstvo, ktoré treba chrániť a zveľaďovať.