Ako to dopadlo?

Na Slovensku sa priemerne vyprodukuje za rok 9,5 miliónov ton odpadu z čoho komunálny odpad je 1,76 milióna ton. Každý z nás vyprodukuje približne 350 kg odpadu za rok a naša krajina patrí k tým s najnižšou mierou recyklovania v EU.

Problém odpadov nie je len estetickým problémom, ktorý sa vyrieši, keď sa ho zbavíme tým, že ho vyvezieme na skládku. Ostáva tam niekoľko stoviek rokov, dostáva sa do našej pôdy, vzduchu  a dokonca i vody.

Dá sa to však aj inak. Zavedením jednoduchých krokov do nášho každodenného života môžeme znížiť našu produkciu odpadu na minimum. O tom, ako znížiť odpad nie len v našich domácnostiach ale i v priestoroch, v ktorých trávime pracovný či voľný čas sa dozvedeli obyvatelia Banskej Bytsrice v rámci projektu Za menej odpadu v Bystrici študentky Sokratovho inštitútu Dany Gažúrovej.

Do projektu bola priamo zapojená komunita navštevujúca Komunitné centrum Sásová. V Komunitnom centre sa pomocou zavedenia konkrétnych krokov podarilo znížiť produkciu odpadu o 60 %. Mnohé z týchto krokov, ako napr. nepoužívanie jednorazových plastov, nákup čapovanej drogérie, či nahradenie igelitových sáčkov látkovými vreckami, si následne mnohí návštevníci centra osvojili i vo svojich domácnostiach.

Tematické workshopy a prednášky zamerané na predchádzanie tvorby odpadu v domácnosti a na pracovisku, znova využitie odpadového materiálu, zodpovedné stravovanie či kompostovanie prilákali do Komunitného centra i širokú verejnosť z Banskej Bystrice a okolia.

Projekt vyvrcholil komunitným festivalom Ekodeň, ktorý sa niesol v znamení zero waste ("nulový odpad") a stal sa tak prvým bezodpadovým festivalom v Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa ho viac než 160 ľudí z Bystrice a okolia a napriek tomuto vysokému číslu, festival nevyprodukoval takmer žiadny odpad.