Ako na mikroprojekt

Mikroprojekt je tvojou príležitosťou ukázať svoj potenciál a vylepšiť život ľudí z blízkeho okolia

Ako vyzerá kvalitný mikroprojekt?

  • mikroprojekt má verejnoprospešný charakter - nezakladáš si na ňom vlastné podnikanie
  • do mikroprojektu zapájaš viacerých ľudí zo svojho okolia (obec, mesto, škola, organizácia…), nepracuješ na ňom sám
  • mikroprojektom oslovíš médiá, pričom nezáleží, či je médium lokálne alebo celoplošné
  • na jeho realizáciu získaš finančné prostriedky - my ti poradíme, ako na to

Vždy sa máš na koho obrátiť

 

 

mentori a mentorky

Mikroprojekt je náročnou výzvou, ale naši študenti za sebou každoročne zanechajú prospešné a viditeľné stopy. Stačí len nájsť odvahu a vieru vo vlastné nápady. Rady s riešeniami, kontaktmi či motiváciou dostaneš od osobného mentora z radov našich absolventov, ktorého si vyberieš sám.

Zuzana Szabóová

Na Sokratov inštitút priniesla v rokoch 2014/15 nápad mikroprojektu o búraní predsudkov voči inakosti. Dnes pracuje ako kníhkupkyňa v banskobystrickom Artfore a v Centre komunitného organizovania - platforma Nie v našom meste, ako junior expertka.

Absolventka a mentorka SI

Andrea Uherková

Na Sokratovi v rokoch 2014/15 v mikroprojekte propagovala staré odrody ovocia, prípravu receptov, ako z týchto odrôd variť, vyšla jej aj kniha Staré sorty sú „in“. Je doktorandkou na Fakulte ekológie a environmentalistiky v TUZVO a na Živici ( Centrum environmentálnej a etickej výchovy) sa venuje projektu Záhrada, ktorá učí a Ekocintorín.

Absolventka a mentorka SI

Lucia Laciaková

Sokratov inštitút navštevovala v rokoch 2014/15. V mikroprojekte sa venovala téme eutanázie a diskusii o nej. Pracuje v Inštitúte forenzných medicínskych expertíz (forensic.sk).

Absolventka a mentorka SI

Jana Ďaďová

Na Sokratovi študovala v rokoch 2015/16. Témou jej mikroprojektu Bánovce v akcii bola práca s angažovanosťou mladých vo vzniknutom OZ BeeN, dnes pracuje na Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou na pozícii koordinátorky práce s mládežou.

Absolventka a mentorka SI

Tomáš Hallon

Absolvoval Sokratov inštitút v rokoch 2015/16, v rámci svojho mikroprojektu Dobro na očiach sa venoval výrobe propagačných videí pre neziskové organizácie. Momentálne pôsobí v športovej televízii DIGI sport ako redaktor a v Slovenskej aliancii pre inovatívnu ekonomiku na pozícii komunikácie s verejnosťou.

Absolvent a mentor SI