Aktivitálni seniori

O tom, že rôznorodá činnosť, zábava a sociálny kontakt, prinášajú veľa pozitív a príjemných pocitov, niet pochýb. Je mnoho seniorov, ktorí by mohli a aj chceli svoj čas prežívať aktívnejšie, avšak niektoré okolnosti im to nedovoľujú a tak neraz prevažuje rutina a monotónnosť dní. Martin sa preto rozhodol, že v rámci svojho projektu sa bude venovať seniorom, ktorí v sebe majú nadšenie pre aktívne trávenie času a chcú si tak spestriť svoj život. Skupine starších ľudí bude prostredníctvom pravidelných stretnutí poskytnutý priestor vykonávať rôznorodé činnosti, ktoré udržiavajú v dobrej kondícii telo, ducha aj emocionálne prežívanie.