Angažovaná Bystrica - ako to dopadlo?

Môj mikroprojekt sa skladal z viacerých rovín, ale jeho hlavnou víziou bola snaha
odstraňovať predsudky voči menšinám v našej spoločnosti prostredníctvom výukového
programu a rozvojom kritického myslenia. 
Jednou z hlavných aktivít mikroprojektu bolo zriadenie debatného klubu, ktorý bol
primárne určený pre vysokoškolských študentov a študentky, ale aj pre absolventov a
absolventky vysokých škôl, a pravidelné stretávanie sa v ňom. Formou debaty si vo svete
plnom rôznych informácií z viacerých zdrojov rozvíjame schopnosť odlíšiť fakty od názorov,
zlú a dobrú argumentáciu, kvalitné a nekvalitné zdroje. Debata ako taká slúži najmä na rozvoj
kritického myslenia, získavanie poznatkov a zlepšovanie argumentačných zručností.
Ďalšou významnou aktivitou bola realizácia workshopov pozostávajúcich z premietania
natočeného videa a živých knižníc na vybraných vysokých a stredných školách. 
V rámci mikroprojektu prebehlo aj viacero ďalších aktivít, akými boli premietanie filmu
Obchod na korze, uskutočnenie výstavy z Múzea holokaustu v Seredi na banskobystrickej
strednej škole, účasť na  kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách
a spolupráca na zrealizovaní diskusie počas Mesiaca LGBTI histórie - Práva „teplej“
menšiny: história a súčasnosť a výstava fotografií zástupcov menšín.
Udržateľnosť mikroprojektu, najmä dvoch základných rovín, ktorými boli Debatný klub
a workshopy, som sa snažila zabezpečiť rôznymi spôsobmi. Čo sa týka Debatného klubu, tak
jeho hlavným cieľom bolo vytvoriť skupinu ľudí, ktorých debatovanie nadchne a budú v ňom
chcieť pokračovať aj v budúcom akademickom roku – to sa mi podarilo. Na druhej strane,
vzhľadom na dobrú odozvu po realizácií workshopov na školách by som ich rada uskutočnila
aj v budúcom roku.