Bánovce v akcii

Veľa šikovných ľudí odchádza za vidinou ľahšieho a pohodlnejšieho života do väčších miest alebo do zahraničia. Omnoho ťažšie je pre mladého človeka usadiť sa na mieste, odkiaľ pochádza a aktívne participovať na živote svojej komunity. Jana sa preto chce vo svojom mikroprojekte venovať mladým ľuďom v Bánovciach nad Bebravou a pracovať s nimi na tom, aby boli iniciatívnejší, angažovanejší a vedeli realizovať svoje nápady. Jej cieľom je podporovať dobrovoľníctvo a sieťovanie miestnych stredoškolákov a šikovných ľudí, aby si mohli vybudovať zo svojej komunity krajšie a lepšie miesto pre svoj život.