Bánovce v akcii - ako to dopadlo?

Cieľom projektu bolo zvýšiť angažovanosť mladých ľudí z Bánoviec a blízkeho okolia vo svojej
komunite a podporiť sieťovanie a spoluprácu mladých ľudí v Bánovciach vybudovaním
fungujúceho občianskeho združenia.
Podarilo sa nám založiť občianske združenie OZ BeeN, zrealizovať 4 školenia/workshopy , 11
vlastných večerných podujatí (3 semienkové burzy, 5 Game night - večer stolových hier a 3
večery s prezentáciou cestovateľských zážitkov), 3 prednášky pre gymnazistov
o crowdfundingu, schválili náš projekt na akvizíciu nových kníh v miestnej knižnici vo výške
5300 €, pomohli sme s piatimi veľkými podujatiami v Bánovciach a rozbehli sme spoluprácu
s mestom s vedením aktivít pre mladých ľudí.
Vďaka projektu som sa naučila žiť v malom meste, myslieť pozitívnejšie, mať reálne
očakávania od stredoškolákov, lepšie využívať Faceboook na propagačné účely, pracovať
s programom Photoshop a tvoriť plagáty, motivovať ľudí, aby zrealizovali svoje nápady a
zistila som, ako funguje miestna samospráva a ako s ňou spolupracovať.
V budúcnosti plánujeme pokračovať v organizovaní podujatí cez OZ BeeN a workshopov pre
mladých ľudí, vytvoriť koncepciu práce s mládežou v meste, budovať priestor mládežníckeho
centra v priestoroch OZ ŠHOK na stretávanie mladých ľudí z mesta, poradenskú činnosť
a podporu dobrovoľníctva. Pracujeme aj na akreditácií na prijímanie a vysielanie EVS
dobrovoľníkov a zároveň prebiehajú školenia pre koordinátorov programu Duke of
Edinburgh Award.