BEEN THERE TOGETHER

 

 

Nina Mikušková je autorkou hry BEEN THERE TOGETHER, ktorú vytvorila s cieľom podnietiť ľudí k vnímavosti voči svojmu okoliu a k sociálnej interakcii.

Jej hra má tiež potenciál pomôcť trénovať sociálne zručnosti u mladých ľudí. Vo verzií #SMETUSPOLU prináša spôsob, ako žiakov zábavne viesť k aktívnemu občianstvu, osobnej angažovanosti, odvahe a empatii. Veľkou výhodou je adaptovateľnosť hry na rôzne témy a prostredia, čím dokáže reagovať na konkrétne potreby učiteľov/liek a žiakov/čiek. Namiesto toho, aby hra vťahovala do sveta virtuálnej reality, vracia pozornosť hráčov/čiek do situácie, v ktorej sa nachádzajú.  

Nina vrámci svojho projektu zapája učiteľov/ľky stredných a základných škôl do pretvorenia hry do verzie #SMETUSPOLU zameranej na žiakov/čky vo veku 13-18 rokov. Spolu pracujú aj na vytvorení brožúry, s pomocou ktorej budú učitelia/ľky vedieť používať hru aj samostatne.