Bez obalu!

Množstvo odpadu, ktoré produkujeme stále narastá, najmä kvôli obalom. Projekt Bez obalu! Sa zameriava na zníženie odpadu v bratislavských domácnostiach o 20%. Prvá časť je zameraná na praktické workshopy, na ktorých si majú ľudia možnosť vyrobiť domáce pracie a čistiace prostriedky, pozrieť sa na Vianoce bez-obalovou optikou a získať praktické informácie ako znížiť svoj odpad každý deň. Nosná časť sa zameriava na bezobalový mentoring priamo v desiatich domácnostiach kde im Žofia pomôže a poradí ako konkrétne znížiť odpad podľa očakávaní a predstáv členov domácností. Domácnosti sú rôzne,s/bez záhrady, s deťmi/bezdetné a pod. s cieľom zistiť výhody a príp. komplikácie bezobalového fungovania s ohľadom na typ domácnosti a bývania.