Boj proti predsudkom s inakosťou

Sme ľudia. Nežilo by sa nám lepšie, ak by sme zabudli na predsudky, ktoré v sebe máme? S nenávisťou, prejavmi rasizmu či ľudskej neznášanlivosti sa stretávame až príliš často. Projekt Kto klope, tomu otvoria, sa zameriava na to, aby sme prestali súdiť ľudí podľa ich zovňajška a stereotypov a začali k sebe navzájom pristupovať bez vžitých predstáv a otvorili dvere rozmanitosti. Rozmanitosť predsa spája!