Čo vám učebnice nepovedia

PRÍBEHY. Od malička ich počúvame, zároveň si každý píšeme ten svoj. Prostredníctvom nich približujeme druhým svoju minulosť.  Príbehy sú súčasťou našej rodinnej histórie.

Mikroprojekt Zuzany Zolákovej prinesie príbehy pamätníkov stredoškolákom na hodinách dejepisu na troch gymnáziách v rôznych častiach Slovenska. Študenti si prostredníctvom hry prežijú doby nedávno, vypočujú príbehy pamätníkov zásadných udalostí 20. storočia a budú mať možnosť o nich diskutovať.