DIY Skatepark v Bratislave

Na doteraz nevyužívanom ihrisku vznikne za pričinenia dobrovoľníkov prvý mestský skatepark v Bratislave. Obyvateľom širšieho okolia poskytne profesionálne podmienky pre kolobežkovanie, korčuľovanie a skateboarding. Ku každej z prekážok budú následne pozvaní umelci, aby ich využili ako svoje plátno a oživili ním inak monotónnu mestskú šeď. Skatepark sa stane príjemným priestorom pre trávenie voľného času s jemnou kultúrnou nadhodnotou.