Dramatický medzipriestor

Bratislavskí študenti neprichádzajú do priameho styku s rómskymi rovesníkmi, ktorí žijú v rómskej komunite. Nemajú spoločné vzťahy, zážitky, životný štýl ani spôsob komunikácie či prejavu. Cieľom divadelno-sociálneho mikroprojetku je vytvoriť priestor pre spoluprácu a vzťahy zmiešanej osemčlennej rómsko-nerómskej skupiny študentov z Plaveckého Štvrtka a Bratislavy. Tvorba autorského divadla sa koná počas víkendových stretnutí za pomoci študentov divadla a réžie. Plánovaná premiéra predstavenia je na jar 2018. Prestavenie bude v závere slúžiť verejnosti ako pozitívny príklad spoločnej tvorby a komunikácie.