E-learning

Časť spoločenských tém, ktorým sa venujeme na Sokratovom inštitúte, nájdete v našom interaktívnom e-learningu. Dozviete sa niečo nové o globálnom vzdelávaní, kolapse civilizácií, alternatívach v poľnohospodárstve alebo o etike médií. E-learning vám rozšíri všeobecný prehľad a je povinným zdrojom pri príprave na prijímací pohovor do Sokratovho inštitútu.

ONLINE VERZIA

VÝZVY A VÍZIE - Súčasná spoločnosť na križovatke

(škola, firma, mesto - napr. Gymnázium C. S. Lewisa)

K témam v E-learningu sme vydali aj knihy, ktoré si môžete stiahnuť v časti stránky Knižnica.