Ekonómia každodenného života

Ekonómia je komplexná, no zároveň veľmi záživná a obdivuhodná veda o ľuďoch. Týka sa nás všetkých, niekedy ju však aj samotní študenti ekonomických odborov vnímajú skôr ako abstraktnú vedu plnú čísel a komplikovaných grafov. Pri výučbe sa často zanedbáva fakt, že podstatou ekonómie je ľudské konanie, nie čísla. Cieľom Monikinho mikroprojektu je ukázať študentom iný pohľad na ekonómiu prostredníctvom diskusií, prednášok či kvízov, za účasti hostí z praxe.