Eutanázia a asistovaná samovražda

Lucia zorganizovala verejnú diskusiu o eutanázii, asistovanej samovražde a paliatívnej starostlivosti. Tento projekt vznikol ako reakcia na odpovede, s ktorými sa Lucia stretávala pri rozhovoroch o eutanázii, a fakte že o smrti sa nikto rozprávať nechce. Je mnoho vecí o ktorých sa neradi rozprávame alebo sú nám nepríjemné, no minimálne ten priestor pre tých, ktorí to tak necítia a chcú sa o nich rozprávať, by mal byť vytvorený. Ako reakcia na Luciinu diskusiu vznikli viaceré iniciatívy, ktoré sa danej problematike podrobne venovali, diskusná relácia v televízii s odborníkmi na problematiku eutanázie a paliatívnej starostlivosti, a viaceré články v časopisoch na ktorom spolupracovala priamo i Lucia.