Fotograf Sokratovho inštitútu

Lukáš dostal za úlohu fotiť a filmovať dianie na Sokratovom inštitúte. Jeho výtvory ste pravidelne vídali tu na Facebooku, jeho videá môžete videiť na našom Youtube kanáli: (http://www.youtube.com/user/SokratovInstitut)