Informovanosť o pôrodníctve

 Ako sa sme na tom na Slovensku s pôrodníctvom? Dostáva sa matkám a deťom tej najlepšej starostlivosti? To sú otázky, ktorými sa vo svojom mikroprojekte zaoberá Hanka Harenčárová.

 

V spolupráci s občianskym združením Ženské kruhy pripravuje rozhovory, reportáže a články, ktoré poukazujú na problémy slovenského pôrodníctva alebo naopak, prinášajú príklady dobrej praxe zo zahraničia. Ďalej spolupracuje s organizáciou Human Rights in Childbirth na projekte World Map, ktorého úlohou je zmapovať pôrodnú prax vo svete. Hanka preto pripravuje informácie pre slovenskú časť mapy.