Iniciatíva (S)PRÁVNE

Profesijná etika je jedným z pilierov výkonu právnického povolania. Na výučbu profesijnej etiky v práve na Slovensku sa v súčasnoti nekladie dostatočný dôraz. Jedným z dôsledkov môže byť postupná transformácia výkonu právnického povolania, najmä advokácie, na tzv. „biznis model“ a čoraz menšia dôvera občanov v právny systém a k právnikom samotným. Vnímam, že o profesijnej etike v práve sa málo publikuje, chýba verejná diskusia, absentujú názory etikov k súčasným verejným kauzám, ktoré sú spojené s porušovaním profesijnej etiky. Mikroprojekt „Iniciatíva (S)PRÁVNE“ sa zameriava na vytvorenie priestoru pre vyjadrenie názoru mladých právnikov k profesijnej etike a na konfrontáciu zásad profesijnej etiky so súčasným stavom na Slovensku.