Kežmarok na dvoch kolesách

Dominik rozbehol v Kežmarku systém zdieľaných bicyklov. V spolupráci s mestom a dobrovoľníkmi zriadil cyklodieľňu, kde doposiaľ opravili 157 bicyklov. V meste umiestnil 9 stojanov na bicykle. Pre zvýšenie záujmu o presuny v meste na bicykli zorganizoval 27 hromadných cyklojázd Critical Mass Kežmarok. Dominik vo svojom mikroprojekte pokračuje pod názvom Žlté bicykle - sloboda pohybu v meste.
www.zltebicykle.sk