Knižnica na UMB

Janka sa zaslúžila o to, že na Univerzite Mateja Bela stojí nová knižnička plná skrípt a iných zaujímavých kníh. Pri knižničke pravidelne prebiehajú autorské čítania.

 

"Pokúšam sa o zapojenie čo najväčšej komunity študentov z našej fakulty, aby knižnička bola vnímaná ako „naša“, nielen „moja“. Stále prebieha zbierka kníh..."