Komunitná záhrada

Vlado v spolupráci s ST Lab pripravuje sériu prednášok o kontaminácii pôdy pre obyvateľov Banskej Štiavnice. Zakladá tam aj komunitnú záhradu, kde si budú môcť ľudia pestovať zeleninu na nekontaminovanej pôde.