Komunitná záhrada a kompostostovanie na univerzite

Kumunitné záhrady sú miestom, ktoré dokážu určitej komunite poskytnúť možnosť dopestovať si vlastné plodiny (ovocie, zeleninu, bylinky a podobne), alebo skrášliť prostredie kvetinovou výsadbou či vybudovaním spoločnej zóny na relaxačné a iné aktivity. Okrem úrody sa rozvíja aj participácia na spoločných aktivitách, vytvárajú sa vzťahy v komunite a k životnému prostrediu. Komunitné kompostovanie okrem minimalizácie odpadu o jeho biologicky rozložiteľnú časť, produkuje cenné hnojivo a demonštruje, že odpad môže poslúžiť ako surovina.Kuchynský odpad tvorí v priemere až 40% komunálneho odpadu. Kompostovaním v bytoch a domácnostiach by sa dalo toto množstvo znížiť a tým znižiť množstvo odpadu ukladaného na skládky. Zároveň je možné tento odpad premeniť na cenné hnojivo a znovu ho využiť. Tento komunitný projekt by zároveň pomohol zlepšiť vzťahy a tým kvalitu života. Zároveň plánujem sériu workshopov a podobných udalostí, ktoré by zvýšili osvetu o kompostovaní.