Lektoráda

Akcia sa niekedy musí konať najprv v hlave, potom v počítači, až sa môže konať naživo. Projekt Lektoráda spája nielen slová LEKTOrovanie + záhRADA = LEKTORÁDA, ale aj dvoch spolužiakov Sokratovho inštitútu – Mišku a Jančiho. Cieľom Lektorády je odlektorovať aktivitu o participatívnom navrhovaní záhrad na školách. To znamená byť súčasťou víkendovky programu Zelenej školy a prípravy jej metodických materiálov v projekte Záhrady, ktoré učia.