Lokál fórum

Sídliskové obývačky ako miesto stretnutí susedov z anonymných panelákových blokov. Na Slovensku už vznikli v mnohých mestách. Kto za stojí za ich vznikom, udržiava ich existenciu a robí všetku tu mravenčiu prácu? A čo je to vlastne za práca?  Ako ju robiť lepšie?

 

Veronikin projekt je odpoveďou na potrebu komunitných pracovníkov a pracovníčok a ľudí, aktívnych v komunitách diskutovať spoločne o možnostiach a výzvach,  na ktoré sa vo svojej praxi narážajú. Rieši nedostatok sieťovania aktérov a lídrov v rôznych sídliskových komunitách na Slovensku. Na tento problém by malo odpovedať fórum, ktoré bude mať charakter neformálnej konferencie so zámerom identifikovať hlavné témy v práci s komunitami na miestnej úrovni, adresovať problémy, ktoré v tejto oblasti existujú a zároveň priniesť príklady z praxe. Cieľom Veronikinho projektu je prepojiť ľudí, ktorí sa venujú komunitnej práci v susedstvách a robia komunitný rozvoj na miestnej úrovni v mestskom prostredí a vytvoriť priestor, kde by spoločne diskutovali o komunitnej práci na sídliskách.