Mestská hra

Problém, ktorý sa Mariánov mikroprojekt snaží zlepšiť je vyplniť hluché miesto vo vyučovaní 9. ročníka základných škôl po absolvovaní testu Monitor 9 a vykonaní prijímacích skúšok na stredné školy. Žiaci strácajú motiváciu na serióznu výučbu, ktorá ide do stratena a práve v tomto období je na hodinách dejepisu naplánované obdobie normalizácie a totality, ktoré považujeme za dôležité memento pre novovznikajúcu občiansku spoločnosť.

Ambíciou Mariánovho projektu je v hravej forme cez hádanky a indície žiakom priblížiť zaujímavé miesta a históriu hlavného mesta v období po roku 1968. Avšak využitie tohto projektu bude prístupné pre každého, kto chce lepšie spoznať zaujímavé zákutia Bratislavy a rád prekonávať výzvy.