Muzikoterapia

V Domove sociálnych služieb Partizánska (Bratislava) Anka s 9 dobrovoľníkmi 2-krát za mesiac hrávala seniorom a seniorkám klasickú hudbu a potom sa rozprávali o tom, ako vyzerala Bratislava pred desaťročiami. Stretnutia boli navzájom obohacujúce. Na čas v ich organizácii pokračovali ako dobrovoľníčky Mária Chudíková a Katarína Juríková (dnes absolventky Sokratovho inštitútu).