Nadačná záhrada na Búdkovej

Účelom projektu je premeniť doteraz nevyužívaný areál v okolí nadačnej vily Búdka 22, do ktorého verejnosť nevstupovala na miesto, v ktorom bude možné organizovať verejné prednášky, diskusie, premietania, výučbové programy a iné činnosti pre verejnosť z blízkeho okolia. Areál plánujeme strategický rozdeliť podľa spôsobov využívania na jednotlivé zóny – náučná spoločenská a relaxačná. V týchto zónach sa následne budú organizovať rôzne aktivity vzdelávacieho a osvetového charakteru, čím zmeníme nevyužívaný areál na miesto plné života, ktoré bude spájať ľudí, ktorí majú záujem o vzdelávanie, ochranu životného prostredia a iné podobne zamerané témy.