Naučiť sa učiť

Byť doktorandom neznamená iba venovať sa vede v oblasti, ktorej rozumiem, ale väčšinou je súčasťou tohto štúdia aj učenie na vysokej škole a prenášanie svojich poznatkov na študentov. Rozumieť veciam a vedieť ich niekoho naučiť nie je ani zďaleka to isté. Doktorandi sa stávajú učiteľmi hodenými do pedagogických vôd a musia v nich plávať. Miriam organizuje v letnom semestri 2014-2015 cyklus seminárov pre doktorandov, ktorí sa chcú naučiť ako učiť a majú záujem sa v učení zlepšovať.