Kolovrátok, toč sa! - ako to dopadlo?

V súčasnom modernom a rýchlo meniacom sa svete pomaly bledne vzťah ľudí
k folklóru. Pôvodne veľmi bohaté zastúpenie rôznych tradičných oblastí ľudového umenia sa
rokmi od polovice 20.storočia vytráca. Napriek tomu ešte stále existuje bohatá studnica
všakovakých remesiel a postupov, ktoré nestihol čas úplne pochovať. Práve tieto som sa
podujal priniesť späť do života v mojej rodnej dedine Drahovce.
Základnou úlohou projektu „Kolovrátok, toč sa!“ bolo pomocou kurzov ľudového
umenia – paličkovania obnoviť túto tradíciu i u nás. Okrem piatich úspešných kurzov
paličkovania sa v predvianočnom období odohral navyše kurz pečenia a zdobenia
medovníkov tradičnými technikami. O obe udalosti prejavili občania Drahoviec veľký záujem
a v spolupráci s Klubom seniorov Drahovce sme sa rozhodli v týchto tradíciách pokračovať aj
tento rok. Dôležitou časťou projektu bola výstava prác účastníkov kurzu paličkovania.
Projekt mi okrem príjemných momentov priniesol mnoho dobrých vzťahov
s účastníkmi kurzov a lektormi, s ktorými sme nadviazali priateľskú spoluprácu. Rovnako tak
skúsenosti na poli organizovania kurzov pre verejnosť, ich financovanie a maličkosti, ktoré
boli počas tohto procesu mimoriadne dôležité. Za veľmi dôležitú vec považujem vzbudenie
odhodlania u účastníkov, ktoré mi potvrdilo, že ak sa človek snaží a chce veci meniť, tak sa
mu to i podarí.
Kurzy paličkovania budú pokračovať na jeseň 2016 s viacerými skupinami a so spoluprácou ďalších
združení v Drahovciach.