Lokál Fórum - ako to dopadlo?

Cieľom môjho projektu bolo prepojiť ľudí, ktorí sa venujú komunitnej práci
v susedstvách a robia komunitný rozvoj na miestnej úrovni v mestách. Podarilo sa
mi vytvoriť priestor, kde sme spoločne diskutovali o komunitnej práci, jej súčasnom
stave na Slovensku a možnostiach.
Jedným z prostriedkov na naplnenie mojich cieľov bolo zorganizovanie neformálnej
konferecnie pod názvom Lokál Fórum, ktorého sa zúčastnilo 35 odborníkov aj
laikov, ktorí sú nejakým spôsobom angažovaní v komunitnej práci. Výstupom bolo
vydanie Katalógu komunintých aktivít, brožúry o komunitnej práci v susedstvách a
príspevkami z praxe aj teórie na túto tému.
Počas prípravy Lokál fóra som sa venovala aj sieťovaniu aktérov a lídrov
v komunitách v regióne Podarilo sa mi zorganizovať niekoľko vzájomných stretnutí
v blízkych komunitných centrách vo Zvolene, Sásovej a na Fončorde. Niektorí z nich
prišli aj na tréning komunitného organizovania v Banskej Bystrici.
Výstupom mojich aktivít je neformálna skupina, ktorá začala spolu komunikovať a
sieťovať sa so zámerom stretnúť sa na ďalšom podobnom podujatí a pomáhať
vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj komunitnej práce na Slovensku. Projekt
pokračuje ďalšími aktivitami aj po skončení môjho štúdia na SI, či organizovaním
ďalšieho ročníka Lokál fóra alebo účasťou na pracovných skupinách a diskusiách o
budúcnosti komunitných centier a rozvoji miestnych komunít na Slovensku.