medziGeneráciami. - ako to dopadlo?

Mladý a starý – toto rozdeľovanie je pre nás bežné a nevyhýbame sa mu takmer v žiadnom z našich dní.
Počas uplynulého roku som zrealizovala doplnkový vzdelávací program „medziGeneráciami“ zameraný na
podporu medzigeneračných vzťahov a redukciu prítomných vekových stereotypov a mýtov. Spolu
s približne 20 študentkami a študentami Gymnázia Pierra de Coubertina a ich obľúbeným učiteľom náuky
o spoločnosti Petrom Rusnákom sme počas marca ponúkli ostatným študentom gymnázia a piešťanskej
verejnosti výstavu diela „Lásky“ výtvarníčky Moniky Pascoe Mikyškovej. Táto výstava predstavovala desať
vybraných príbehov prvých lások tak ako ich vidia seniori dnes, doplnené o fotografie z ich súčasného
života. V tejto téme sa svety mladších a starších na pôde gymnázia na chvíľu pretli. Študenti výstavu nainštalovali, doplnili o svoje postrehy
a prostredníctvom rolí kurátorov predstavili pozvaným hosťom z miestnych seniorských organizácií a
zariadení. Niektorí výstavu fotografovali, iní sa o nej rozhodli napísať.
V apríli nasledovali v štyroch vybraných triedach diskusné workshopy s videovizitkami živých kníh –
inšpiratívnymi seniormi, ktorí prerozprávali svoje príbehy z Michaloviec, Banskej Bystrice, divadla, školy,
rodín a domácností. Študentov a študentky okrem iného zaujímali tieto oblasti: „Prečo sú naši dôchodcovia
iní ako tí nemeckí?, „Moji starí rodičia sú super, ale inak si myslím, že sú seniori mrzutí a netrpezliví. Nie?“,
„Vlastne, keď sa s tými ľuďmi rozprávame, tak je to ako cestovanie v čase, že?“, „Čo tí ľudia vlastne prežili
keď boli mladí ako my... aj vojnu?“, „Minule som cestoval vlakom s takým starým pánom a bola to úplná
sranda, rozprávali sme sa o... “ Ukázalo sa, že študenti a študentky gymnázia vnímajú seniorov skreslene,
ale sú tiež ochotní premieňať tieto skreslenia na skúsenosť: Starší ľudia sú všetci rovnakí. - Prečo si to
myslíš? Všetci starí ľudia sú presvedčení o správnosti svojej cesty a nie sú ochotní meniť sa. - Naozaj?
Starší ľudia sú menej inteligentní. - Určite? Základné ľudské potreby starších sú iné ako základné ľudské
potreby mladších. - Ak áno, v čom? Spoločne sme si kládli tieto a iné otázky, hľadali odpovede.