Schody do Bratislavy - ako to dopadlo?

V rámci môjho mikroprojektu na Sokratovom inštitúte sa podarilo rozbehnúť iniciatívu "Po schodoch do
Bratislavy", ktorá má za cieľ oživiť hodnotné, historické miesta Bratislavy a vytvoriť tak bezpečné a
atraktívne možnosti prechádzok pre peších.
Výsledkom bola víkendová brigáda na schodoch Strmá cesta, zapojenie sa do VOPZ - Víkendu otvorených
parkov a záhrad a množstvo stretnutí so skvelými ľuďmi, ktorí sa na akciách zúčastnili.
S vyše 60 dobrovoľnkmi a podporou 1000 € z grantového programu Zelené Oázy sme vyčistili
bratislavské schodisko Strmá cesta od smetí a zelene, ktorá prerastala do priestoru chodníka. Tiež sme z
múrov odstránili graffitti, spriechodnili odtokový kanál a namaľovali 300 metrov zábradlia lemujúceho
týchto 338 schodov. Na záver sa nám podarilo na Strmú cestu osadiť dve nové lavičky.
Druhou kľúčovou aktivitou iniciatívy bolo mapovanie hodnotných, skrytých miest Bratislavského
hradného kopca. Podarilo sa publikovať prehľadnú mapu s kompletným zoznamom schodov, skratiek a
cestičiek v spomínanej lokalite. Doposiaľ bolo rozdaných 80 kusov a mapa oslovuje ľudí i naďalej.
Verím, že vzniknuté spolupráce s mnohými spriaznenými združeniami a iniciatívami ako Zelená Hliadka,
Národný Trust, či miestnymi obyvateľmi budú slúžiť ako záruka, že z podobných brigád sa v lokalite stane
tradícia a záujem obyvateľov o hodnoty verejného priestoru na Bratislavskom hradnom kopci budú ďalej
rásť.