Separuj na starom po novom - ako to dopadlo?

Internát Ľudovíta Štúra Technickej Univerzity vo Zvolene tzv. starý internát, je obľúbeným
miestom pre bývanie približne polovice vysokoškolských študentov. Keďže doposiaľ bolo možné
separovanie iba do veľkokapacitných kontajnerov umiestnených na priľahlom pozemku internátu,
bolo na čase vymyslieť spôsob, ako skombinovať separovanie do nádob vo vnútri internátu a
separovanie vonku. Prístup na pozemok je kvôli bezpečnosti problematický, tak bolo potrebné
vymyslieť, ako sa začať správať na internáte, kde väčšina obyvateľov má k ochrane životného
prostredia veľmi blízko.
Spolu s ďalšími študentmi a obyvateľmi internátu sme začali tvoriť a vymýšľať, ako túto
situáciu napraviť. Časom došlo k prvým zmenám a do miestností pre odpad na dvoch blokoch sme
umiestnili farebne odlíšené vrecia na sklo, papier a plast. S týmito podporovateľmi projektu „Separuj
na Starom po novom“ sme usúdili, že nie je dobré všetko nechávať na personál internátu
a vyseparovaný odpad so svetlíkov sme začali vynášať sami. Vrecia časom vystriedali originálne
stojany na vrecia na separovanie, aby sa študentom separovalo pohodlnejšie.
Z internátu však po skončení školy odchádzam a preto je fajn vidieť, že podporovatelia projektu majú
o spravovanie funkčnosti separovania záujem a chcú v tom pokračovať. Separovania plánujeme
rozšíriť aj na ostatné bloky internátu a tak zabezpečiť možnosť chrániť životné prostredie všetkým
študentom.