zaHRAnice - ako to dopadlo?

V rámci svojho mikroprojektu som sa venoval organizovaniu mestských hier v Trnave. Mojím
ceľom bolo obohatiť verejný priestor, rozšíriť povedomie o hrách vo verejnom priestore ako
forme trávenia voľného času a spojiť ľudí ktorý majú o takéto aktivity záujem. Preto sme
spolu s kamošmi založili občianske združenie zaHRAnice, ktoré slúži ako platforma pre
organizáciu týchto hier a ďaších kultúrnych aktivít. V rámci projektu som zorganizoval 4
mestské hry, ktorých sa zúčastnilo cca 100 účastníkov, a na ktorých realizácií sa podielalo
celkovo až 25 dobrovoľníkov. Každá hra mala svoju tému a pridnú hodnotu. Napríklad
historická mestská hra Trnava v priebehu vekov zobrala svojích účastníkov na cestu
historickými obdobiami Trnavy. Zúčastnené tímy chodili po meste a “cestovali časom”,
pričom sa presúvali po stanovištiach, z ktorých sa každé nachádzalo v inom historickom
období Trnavy. Stretávali sa s postavami v kostýmoch z daného historického obdobia, a
plnili rôzne úlohy. Cieľom akcie bolo priblížiť pestrú históriu mesta a prostredníctvom
hravého zážitku vytvoriť u účastníkov hlbší vzťah s priestorom, v ktorom žijú.
V podobnom duchu sa niesli aj ostatné akcie.
V rámci svojho mikroprojektu som sa naučil komunikovať s médiami, organizovať ľudí a
logisticky plánovať akciu, naučil som sa ako na designovať hry, ako pracovať s účastníkmi,
ako akciu propagovať a komunikovať a mnohé ďalšie užitočné zručnosti.
V organizovaní mestských hier budem pokračovať aj ďaľej v rámci OZ zaHRAnice a budem
sa snažiť posúvať úroveň. Najbližšie chystáme projekt v ktorom budeme cez QR kódy a
smartfóny prepájať verejný priestor s virtuálnou realitou a takto sprostredkúvať hráčom
príbeh.