Zachráňme knižnicu - ako to dopadlo?

V prvom rade som chcela pomôcť jednej konkrétnej knižnici, ktorá
sa nachádza na malom sídlisku Priekopa v meste Martin. Táto pobočka Turčianskej
knižnice sa mala niekoľkokrát zatvoriť kvôli viacerým pretrvávajúcim problémom nad
ktorými vyčieval nedostatok peňazí na jej prevádzku. V druhom rade som projektom chcela
ukázať, že aj malé knižnice majú potenciál stať sa obľúbeným miestom, kde budú ľudia radi
tráviť svoj voľný čas a že aj v malých knižniciach to môže žiť. A tak som niekedy začiatkom
októbra začala konať.

Za necelý rok trvania projektu sa mi podarilo zorganizovať niekoľko
úspešných kultúrnych podujatí. Išlo o cestovateľské večery, čítanie rozprávok a kreatívne
dielne pre maminy s deťmi, prespanie v knižnici pod názvom Noc s Andersenom alebo
júnovú úspešnú diskusiu s Adelou Banášovou, Jozefom Banášom a Pavlom Hiraxom
Baričákom pod názvom Budúcnosť kníh a knižníc. Od januára sa taktiež podarilo dobrovoľne
vyzbierať vyše 500 kníh, ktoré výrazne pomohli k obnoveniu zastaralého knižničného fondu.
Vzrástol taktiež počet nových čitateľov knižnice. V rámci rozpočtu mesta Martin sa podarilo
po niekoľkých rokoch vyjednať rozpočtovú položku pre Turčiansku knižnicu na nákup
nových kníh v hodnote 5000 eur. O projekte sa neustále dozvedá množstvo ľudí, čomu
napomohlo vytvorenie facebookovej stránky Zachráňme knižnicu, kde sú zdieľané fotky
z akcií a rôzne oznamy. V priebehu letných prázdnin 2016 je na programe osadenie knižnej
búdky pred budovou knižnice.