Živá študovňa - ako to dopadlo?

Vďaka vedeniu SI sa nám v rámci projektu živá študovňa podarilo zaviesť do študovne
internetovú prípojku a získať finančnú podporu na revitalizáciu jej priestorov. Máme
vymaľované, vymenili sme zariadenie a podlahu.
Ako hovorí Juraj, mikroprojekt je škola života. Pri jeho realizácii musí človek zohľadňovať veľké
množstvo faktorov a vedieť čítať medzi riadkami. Workshopy SI ma naučili rozpoznávať aj tieto
skryté fakty.
Práca na mikroprojekte si vyžaduje veľa aktivity, preto je potrebné robiť správne rozhodnutia
v limitovanom čase. Sokratov inštitút ma naučil prioritizovať dôležité aktivity
a vypúšťať zbytočné činnosti. Pochopil som ako veľmi je dôležitá spolupráca. Skupina dokáže
omnoho viac ako sám vojak v poli a svet dokážeme zmeniť len spoločnými silami.
Pri hľadaní donorov pre Živú študovňu som získal cenné komunikačné zručnosti pri jednaní s
firmami. Dôležité je vedieť konkrétne formulovať svoje ciele, požiadavky a víziu.
Mal som možnosť stretnúť výnimočných ľudí. Nielen uznávaných lektorov, ale aj skvelých
spolužiakov. Vďaka nim som mohol rozšíriť svoje vedomosti v rôznych spoločenských
oblastiach.