Susedská iniciatíva Gessayova

Keď sme sa v Petržalke pustili do práce, mysleli sme, že robíme komunitnú záhradku. Veľmi
rýchlo sme však pochopili, že sa jedná o niečo iné. Začali sme sebe aj susedom vytvárať
priestor na to, aby sme sa navzájom spoznali. A to nielen formálne, ale aj reálne, pri čine. Pri
polievaní, sadení, hnojení či prekopávaní pôdy. A v konečnom dôsledku, ak sa pošťastí, tak
do budúcna aj pri zbere úrody, vychutnávaní si dobre vykonanej práce a ďalších aktivitách,
relevantných hlavne pre toto petržalské sídlisko.
Ak je gessayovská komunitná skúsenosť, ktorá vzniká v spolupráci so Sokratovým
inštitútom, aspoň trochu odrazom toho, aké produktívne vzťahy môžu ľudia na lokálnej
úrovni v rámci komunít, susedstiev či samospráv nadväzovať, je možné argumentovať, že
do tejto úrovne “politiky” sa oplatí investovať prioritne. A to nie len finančne, ale aj čo sa týka
trpezlivosti. S gessayovskou susedskou iniciatívou túto trpezlivosť majú či už okolité
vzdelávacie zariadenia, tak aj Miestny úrad Petržalka a okolití súkromníci, ktorí pomáhajú
záhradu zavlažovať. Záhrada vzniká vo verejnom priestore. Predpoklad, že by sa oň mal
starať len štát, respektíve miestny úrad, vyzerá byť zastaralý. Verejný priestor vlastní v
prvom rade verejnosť. Tak prečo jej ho nedať do rúk? Totiž v konečnom dôsledku sú lokálne
iniciatívy ako GESSAYOVA dôkazom toho, že ľudia majú ozaj na viac, ako si dovolia o sebe
pripustiť. A to hlavne vtedy, ak sa rozhodnú spolupracovať.