MORE Košice

Nábrežie Mlynského náhonu v Košiciach zmenilo. Dvaja mladí architekti Martin Kossuth a Matúš
Človieček vytvorili unikátny modul, z ktorého možno postaviť rôzne objekty — pontónovú plochu,
most či lavičky. Projektom chcú revitalizovať nábrežie Mlynského náhonu v lokalite pred hotelom
Yasmin. Jednoduchým zásahom vytvorili nový priestor pre aktivity a rekreáciu v blízkosti vody.

Modul sa nazýva MORE a je možné ho premiestňovať a meniť aj jeho funkciu v priebehu roka.
Pontón, mostíky, či lavičky by mali slúžiť ako atraktívne identifikačné prvky priestorov nábrežia a v
blízkosti vody. Tento nový mestský priestor bude slúžiť na stretávanie, pikniky, oddych, rekreáciu,
prípadne prístupový bod pre zimné korčuľovanie a vodné športy. Tiež môže poslúžiť pre kultúrne
akcie centra Tabačka Kulturfabrik, festivalu Art Film Fest v letnej sezóne a tiež aktivitám služieb a
firiem v okolí Mlynskej bašty.

Projekt je unikátny tým, že je založený na čiastočnom financovaní pomocou mestského grantu
a zároveň finančnou podporov obyvateľov mesta a lokálnych podnikateľov prostredníctvom
crowdfundigovej kampane. Týmto krokom však účasť verejnosti len začína. V priebehu roka chcú
organizátori usporiadať workshopy na aktívne plánovanie a hranie sa s rozmiestnením dizajnových
modulov, či organizovania komunitných aktivít na mieste. 

Projekt podporuje Mesto Košice, Tabačka Kulturfabrik a Sokratov inštitút.