Aktivitálni seniori - ako to dopadlo

V priebehu niekoľkých mesiacov na pravidelnej báze spestroval čas Martin Strýček seniorom doobedňajšími
aktivitami, pri ktorých sa dôchodcovia zabávali, učili niečomu novému, precvičovali si zručnosti
alebo kultúrne vyžili. Martinovu spoločnosť dopĺňali aj zaujímaví hostia, ktorí tvorili program, ktorý
sa len sporadicky koná v bežnom slovenskom domove dôchodcov. Úplne prvou zo všetkých aktivít
bolo zoznámenie sa pri okrúhlom stole s obyvateľmi domova, kde si spoločne zahrali aj
vedomostnú stolovú hru. Už vtedy vyštudovaný psychológ pochopil, že v obyvateľoch sa skrýva
túžba niečo robiť a stretávať sa. ,,Prvého stretnutia sa zúčastnilo asi 12 dôchodcov a cítil som z nich
veľké nadšenie zapojiť sa do aktivít. Vrelo vítali môj nápad robiť im program a potom si schuti
zasúťažili pri hre, čo bol pre mňa dôkaz, že hravosť a vitalitu v sebe majú stále skrytú, len jej treba
dať priestor,“ povedal Martin, realizátor projektu.
Odvtedy si seniori v pravidelných intervaloch vyskúšali rôznorodé činnosti. Dvakrát prišli do
domova študentky bratislavskej VŠVU a obyvateľom ukázali techniky umeleckej tvorby, ktoré si
vlastnoručne aj vyskúšali. Zapojilo sa niekoľko obyvateľov a produktmi vyrobenými pomocou
servítkovej techniky alebo zdobením drevených doštičiek si vyzdobili aj miesto kde bývajú.
,,Keď sme zorganizovali aktivitu, kládli sme maximálny dôraz na to, aby si každý zapojený užil
činnosť a zvládol ju podľa svojich schopností. Jednou z najdôležitejších vecí bolo totiž u seniorov
vyvolať spokojnosť so sebou samým a posilniť pocit, že aj napriek veku je schopný činorodosti,“
opísal Martin. Podľa jeho slov mal najväčší úspech gitarový koncert nitrianskeho muzikanta
Mareka Kutnára a na tvárach seniorov vtedy videl široké spektrum emócií od dojatia, cez radosť po
obdiv, čo sa pretavilo do záverečného dlhého potlesku a slov vďaky. Cieľom projektu bolo vniesť
vášeň do životov dôchodcov, a aspoň raz za čas zmeniť bežný stereotypný deň na výnimočný.