Rozbicyklujme Nitru! - ako to dopadlo??

Prvý, symbolický krok k cyklopozitívnemu mestu vidia zapojení v iniciatíve v sprejazdnení pešej zóny, kde prevláda
zákaz prejazdu cyklistov medzi 10:00-19:00 celoročne. V súvislosti s tým zorganizovali viacero
verejných podujatí diskusného i cyklistického charakteru – napríklad jarnú cyklojazdu k príležitosti
aprílového Dňa Zeme, na ktorú sa prišli pozrieť aj poslanci Trandžík, Vančo a Šumichrastová.
Spolu s organizátormi jazdy si zabicyklovalo ďalších vyše 80 účastníkov, medzi nimi aj
odborník na mestskú infraštruktúru Andrej Sitkey či stála účastníčka jázd Critical Mass Nitra.
Počas realizácie projektu nechýbali ani podujatia diskusného charakteru, napríklad
Občan na bicykli či Bicykle v Smart city. Boli zorganizované podujatia filmového formátu –
po pravidelných Critical Mass Nitra jazdách zorganizovala iniciatíva premietanie filmov Ropa
zadarmo?, Auto*mat či Bicykle verzus autá.
Najväčšiu podporu projektu vidia organizátori v samotných obyvateľoch Nitry, ktorí sa
každý posledný piatok v mesiaci zúčastňujú jázd Critical Mass.
Autorka nápadu, Michaela Hefková, hodnotí výsledky projektu pozitívne: „Keď som
v októbri do googlu zadávala slová „Rozbicyklujme Nitru!“, nenašla som žiadne výsledky
vyhľadávania. Teraz ich nájdem minimálne desiatky. Vo verejnej skupine na FB nájdete 428
členov. Niet týždňa, kedy by sa o nás v meste (alebo aj na Slovensku a v Holandsku)
nehovorilo.“
Napriek tomu, že pešia zóna na rozdiel od áut, vláčika, či korčuliarov je pre cyklistov
stále neprejazdná, stále v meste prevláda diskusia o tom, ako sa postaviť k právam cyklistov
v centre mesta.
Iniciatíva sa vďaka vlastnej snahe zapojila do pracovnej skupiny, ktorá na úrovni
samosprávy a odborných útvarov (krajský dopravný inšpektorát) rieši aj budovanie
cykloinfraštruktúry a záležitostí súvisiacich s cyklodopravou.

Téma SMART CITY, v ktorej je Nitra lídrom, zahŕňa aj otázku udržateľnej mobility.