Abrahámsky park - ako to dopadlo?

Park, nachádzajúci sa v obci Abrahám, je dôležitou kultúrnou pamiatkou nielen pre obec, ale
aj pre celý Trnavský región. Nachádza sa v ňom množstvo vzácnych drevín a vtáctva, vďaka ktorým je
vedený ako chránený areál. Napriek tomu v dôsledku problematického správcovstva park pustne
a len vďaka miestnym dobrovoľníkom a občianskym združeniam prežíva. Jeho súčasťou bol
v minulosti aj jeden z najkrajších secesných kaštieľov, nachádzajúcich sa na území Slovenska, ktorý
historikov dodnes fascinuje.
Pre žalostný stav, v ktorom sa park nachádza, ale aj pre priblíženie problematiky parku
občanom, sa tento rok konalo viacero podujatí zacielených na propagáciu parku. Dobrovoľníci s
podporou obce uskutočnili v apríli brigádu, zameranú na očistenie parku a na jeho prípravu na novú
sezónu a s ňou aj na nových návštevníkov.
Okrem viacerých menších akcií na propagáciu areálu sa začiatkom júna uskutočnila oslava
Medzinárodného dňa detí formou Poznávacej cestičky práve v Abrahámskom parku. Ohlasy boli pozitívne, ľudia si
pochvaľovali hlavne zábavnú formu, ktorou bol celý tento deň poňatý. V júni sa konala aj diskusia
o bohatej minulosti parku za účasti historika, ktorý sa zaujíma nielen o Abrahámsky park, ale aj
o Abrahámsky kaštieľ. Na besedu prišli aj zástupcovia OZ Aquila, ktorí sa dlhodobo snažia
o zachovanie parku a jeho prinavrátenie do pôvodného stavu.
Park je nielen dôležitou historickou pamiatkou, ale je to predovšetkým cenná súčasť obce.
Možno práve vďaka tohtoročnej snahe dobrovoľníkov, že sa na víkendových prechádzkach stretáva
stále viac a viac ľudí, čo svedčí o zvýšenej popularite parku.