Ekonómia každodenného života - ako to dopadlo?

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave prebiehal v letnom semestri akademického roka
2016/17 projekt Ekonómia každodenného života. Počas štyroch podujatí, ktoré organizovala
študentka Sokratovho inštitútu Monika Olejárová, mali študenti možnosť oboznámiť sa s fungovaním
verejných financií, ekonomickými aspektmi integrácie, so stavom slovenského zdravotníctva či
podnikateľským prostredím.
Prvé podujatie bolo venované mýtom v ekonomike. Dozvedeli sa, koľko stojí vzdelanie jedného študenta a
diskutovali, prečo sa aj napriek tomu hovorí o bezplatnom školstve. Spolu s Radovanom Ďuranom
z INESS sa pozreli aj na mýtus, podľa ktorého sú sociálne dávky pre Rómov jedným z problémov
verejných financií. Najlepší „odhaľovač mýtov“ získal v závere poukážku do kníhkupectva.
Druhé podujatie bolo venované problematike Brexitu a jeho ekonomickým dôsledkom. 
Podujatie pokračovalo diskusiou s Petrom Gondom z Konzervatívneho inštitútu. 
„Zdravotníctvo je sektor, kde sa ľudská túžba po nesmrteľnosti, stretáva s prísnym svetom
ekonómie“ – týmto citátom otvoril tretie podujatie s názvom „Ako zlepšiť slovenské zdravotníctvo?“
Tomáš Szalay z HPI. Študenti mali možnosť diskutovať o najzávažnejších nedostatkoch slovenských
nemocníc a problematike zdanlivého neustáleho nedostatku financií v tomto sektore.
Ako začať podnikať? Koľko povinností musí podnikateľ počas roka splniť? Koľko stojí jeden
zamestnanec? Aj týmto otázkam sa venovali študenti v diskusii o podnikaní na Slovensku. Koľko
hodín strávi priemerný podnikateľ byrokraciou či aké zásadné reformy potrebuje slovenské
podnikateľské prostredie, vysvetlil Martin Vlachynský z INESS.
Týchto štyroch podujatí sa zúčastnilo spolu takmer 100 študentov, ktorí prišli v podvečerných
hodinách diskutovať na témy ich záujmu.