- ako to dopadlo?

So svojou neziskovou organizáciou Ke kořenům, venujúcou sa prírodnému pohrebníctvu,
zorganizovala Monika v marci tohto roku vzdelávací workshop o sprevádzaní pozostalých pri
organizácii posledného rozlúčenia. V rámci neho mohli záujemcovia z laickej i odbornej
verejnosti načerpať know-how aj inšpiráciu pre vytváranie alternatívnych pohrebov.
 
S Ligou za duševné zdravie vytvorila priestor pre otvorené rozhovory o našej smrteľnosti v
rámci diskusie v bratislavskom KC Dunaj s odborníkmi z rôznych oblastí, ako sú poradenstvo
pre pozostalých, paliatívna medicína či psychológia.
 
Súčasne s organizáciou Živica pripravuje projekt prvého slovenského cintorína, Záhrady
spomienok, vo Zvolene. Ten sa rozhodla podporiť i nadácia Ekopolis grantom vo výške 4000
EUR z programu Zelené oázy. Už od septembra bude v Záhrade spomienok možné
pochovávať popol zosnulých pod koruny stromov, či do kvetinových záhonov. Za projekt sa
postavilo i vedenie mesta Zvolen: “Sme hrdí na to, že práve naše mesto je prvým, ktoré
podporí takýto unikátny projekt.”
 
Alternatíva prírodného pohrebníctva prepája citlivosť k ľuďom so šetrnosťou k prírode a na
Slovensku doplní klasické zaužívané, ale často aj pozostalým nevyhovujúce spôsoby
poslednej rozlúčky.