Platforma o syndróme vyhorenia - ako to dopadlo?

Začiatkom júna 2017 vznikol na Slovensku prvý nekomerčný portál, ktorý sa venuje syndrómu
vyhorenia. Platforma Vyhorenie.sk poskytuje komplexný pohľad na prevenciu, príznaky a následky
tohto fenoménu. Človek tu môže spoznať príbehy ľudí, ktorí si samotným vyhorením už prešli
a poučiť sa z ich skúseností. Portál navyše dáva návštevníkom možnosť otestovať sa, v akom štádiu
vyhorenia sa aktuálne nachádzajú.
Portál Vyhorenie.sk dbá na prevenciu, informuje o možných následkoch a zároveň slúži ako prepojenie na psychológov a terapeutov, ktorí sa tejto téme odborne
venujú. Ľudia ich môžu priamo kontaktovať a poradiť sa o svojom probléme.
Počas prvých troch týždňov portál zaznamenal už takmer tri tisíc jedinečných návštevníkov. Je
zrejmé, že sa v dnešnej uponáhľanej dobe treba tejto téme venovať. Tím portálu Vyhorenie.sk
zároveň spravuje Facebook stránku s rovnakým názvom, kde denne pridáva ďalšie zaujímavé články
na túto tému.
Portál Vyhorenie.sk vznikol ako projekt Petra Turečka, študenta Sokratovho inštitútu. Toto doplnkové
štúdium, spája ľudí, ktorí majú chuť a potenciál meniť svoje okolie a spoločnosť k lepšiemu.