Empatia na školách

"Najviac sa mi páčilo, keď sme sa rozprávali o ľuďoch, ktorí nie sú ako my, ale netreba ich
súdiť. Potom keď sme mali ľudí, ktorí sú úplne odlišní. Keď sme si vyberali spolužiakov a
mali sme povedať, čo si o nich myslíme a prečo. Chcela by som vám odkázať, že polrok,
ktorý sme spolu strávili, je na niečo dobrý. Na to, že by sme nemali odsudzovať podľa
vzhľadu, rasy alebo mena, priezviska a povahy! PS: Tieto papiere sme dostali najmenej 50-
krát, to je veľmi dobré. Ďakujem."

Aj takéto boli reakcie na tréning empatie na základnej škole v Čadci. Prostredníctvom viacerých tréningov sa žiaci siedmych ročníkov rozprávali o predsudkoch a nevraživosti voči tým, ktorí sú trochu iní ako oni sami. Cvičenia boli zacielené na scitlivovanie žiakov pred takýmito tendenciami, prevencia pred extrémistickými názormi, podpora vzájomnej pomoci a ocenenia sa. Žiaci sa stretli aj so živými knihami, ktoré im pomohli rozpustiť viaceré predsudky - najmä o ľuďoch inej farby pleti, sexuálnej orientácie či zdravotným postihnutím.