Čo vám učebnice nepovedia

Na Gymnáziu Jura Hronca v stredu 24. mája diskutovali študenti gymnázia, medzi iným
aj spoluorganizátori Protikorupčného pochodu, s jedným z aktívnych účastníkov nežnej revolúcie,
novinárom Martinom M. Šimečkom. Debatovalo sa o tom, čím sa revolúcia 1989 líšila od ich
pochodov a či ich apel na odstránenie korupcie.
Stretnutie Martina M. Šimečku so študentmi je súčasťou celoslovenského projektu „Čo Vám učebnice
nepovedia“, ktorý organizuje Zuzana Zoláková, študentka Sokratovho inštitútu. Cieľom tohto projektu
je prostredníctvom príbehov pamätníkov a ďalších neformálnych metód vzdelávania inovovať
vyučovanie dejín dvadsiateho storočia na stredných školách, týmto spôsobom angažovať žiakov
a prepojiť generácie.
Hodinu dejepisu tretiakov otvorilo video štrajkujúcich vysokoškolských študentov zo 16. novembra
1989 v Bratislave skandujúcich „My chceme reformu školstva!“. Po videách mali študenti možnosť
prerozprávať, ako revolúciu hodnotia ich rodičia a starí rodičia. Následne sa pokúšali rozobrať
najčastejšie prezentované názory na revolúciu 1989 aj to, z čoho vychádza negatívny postoj k
spoločenskej zmene z roku 1989.
Prítomný hosť Martin M. Šimečka vo svojom rozprávaní vysvetlil, čo predchádzalo revolúcii a ako
revolúcia prebiehala v Bratislave. Pri porovnaní revolúcie 1989 a protikorupčného pochodu z apríla
tohto roka, jedna zo študentiek uviedla, že podľa jej názoru „Zmysel protikorupčného pochodu
spočíva v tom, že na rozdiel od extrémizmu predstavuje pokojnú a demokratickú alternatívu
vyjadrenia nespokojnosti mladých ľudí s existujúcim stavom vecí na Slovensku.“
V závere sa debatovalo o tom, čo by mohlo Slovensku a slovenskej demokracii pomôcť. Podľa
Martina M. Šimečku sú to aktívni mladí ľudia, ktorí ostanú na Slovensku a budú pracovať pre krajinu.
Učiteľ dejepisu Tomáš Slezák, ktorý sa do projektu so svojimi žiakmi zapojil, sa domnieva, že „takéto
aktivity by mali byť štandardnou súčasťou vyučovania dejepisu na stredných školách. Bohužiaľ, ich
realizácia je otázkou odhodlania učiteľov, nie systémom a štátom podporovanou súčasťou výučby.“