Ako to dopadlo?

 „O projekte Iniciatíva S/PRÁVNE“

 

„Projekt s názvom „Iniciatíva S/PRÁVNE“ je zameraný na profesijnú etiku v práve na Slovensku. Cieľom projektu je rozprúdiť diskusiu o stave profesijnej etiky v jednotlivých právnických povolaniach a vyzdvihnúť jej dôležitosť v systéme práva. Uskutočnená diskusia a workshop z oblasti profesijnej etiky otvorili ďalšie úskalia, ktorým by právnici na Slovensku mali začať čeliť.“

V rámci projektu „Iniciatíva S/PRÁVNE“ sa 09. apríla 2018 v priestoroch kaviarne Satori Stage na Mickiewiczovej ulici č. 9 v Bratislave uskutočnila moderovaná verejná diskusia na tému „Vytráca sa profesijná etika z právnického povolania?“. Cieľom diskusie bolo poukázať na najčastejšie príklady zlyhávania profesijnej etiky v rámci súdnictva, prokuratúry a advokácie. Diskutéri vyzdvihli dôležitosť dodržiavania profesijnej etiky v procese znovuvybudovania dôvery v justíciu. Kompletný videozáznam z verejnej diskusie nájdete TU.

V rámci projektu „Iniciatíva S/PRÁVNE“ sa 11. júna 2018 na Krajskom súde v Trnave uskutočnil workshop s názvom "Etika v praxi" s podtitulom „Dilemy, ktoré nás čakajú a neminú“, ktorý bol určený pre vyšších súdnych úradníkov trnavského kraja. Workshop sa zameral  na témy ako stret záujmov resp. nezávislosť a nestrannosť sudcov a vyšších súdnych úradníkov, mlčanlivosť resp. sloboda prejavu, vzťahy k účastníkom konania a iným profesiám a pod..  Cieľom workshopu bolo, aby si účastníci odniesli praktické skúsenosti, a aby sa zamysleli nad  situáciami, v ktorých sa v budúcnosti, v rámci výkonu sudcovského povolania, pravdepodobne ocitnú. Na workshope bolo prítomných 22 účastníkov z okresných súdov celého trnavského kraja. V rámci spätnej väzby niektorí vyjadrili potrebu organizovania obdobných aktivít. Taktiež tému workshopu vnímali ako podnetnú, praktickú a zaujímavú. Účastníci vyjadrili názor, že téma profesijnej etiky bola doteraz zanedbávaná a mala by byť pravidelnou súčasťou vzdelávania v justícii.