Ako to dopadlo?

Medený hámor v Banskej Bystrici má nádej

a ľudia už môžu objavovať aj ďalšie unikátne technické pamiatky mesta

 

 

Prvá Mapa technických pamiatok Banskej Bystrice je už na svete, ale aktivity rozbehnuté v rámci mikroprojektu Sokratovho inštitútu s názvom „Zachráňme Medený hámor! + mapa technických pamiatok Banskej Bystrice“ ešte zďaleka nekončia.

V spolupráci s o.z. Čierne diery sa 16. júna 2018 uskutočnila prvá, a veríme, že nie posledná, komentovaná prehliadka po technických pamiatkach Banskej Bystrice. Vyše 40 ľudí tak najprv zavítalo do Španej Doliny, kde mohli pochopiť kontext „Banskej“ Bystrice, potom mali unikátnu príežitosť nahliadnuť na vyslovene zabudnutú ale nádhernú funkcionlistickú budovu Vysielača SNP z 30. rokov, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené Slovenské národné povstanie, a na záver mohli vhliadnuť do rozpadávajúcich sa priestorov budovy elektrolýzy či hiartov v rámci areálu Medeného hámra, ktorý patrí vôbec k najvýznamnejším technickým pamiatkam Slovenska.

Podvečer bola pokrstená prvá Mapa technických pamiatok Banskej Bystrice v Pretóriu Stredoslovenskej galérie spolu s autormi Jurajom Havlíkom, študentom Sokratovho inštitútu, Natáliou Michalovou, architektkou, a Martinom Liptákom z o.z. Čierne diery. Táto mapa obsahuje 48 objektov z mesta i okolia s GPS súradnicami a predstavených v slovenskom i anglickom jazyku, kde 20 tých najautentickejších je aj graficky znázornených. Nasledovala diskusia o ochrane, potenciáli a nástrojoch na záchranu technických pamiatok spolu s hosťami doc. Evou Kráľovou z Fakulty architektúry STU BA, riaditeľkou KPÚ BB Zuzanou Klasovou a Michalom Hrčkom, zakladateľom portálu a magazínu Obnova. Mapy sú už k dispozícii v bystrickom Artfore či Informačnom centre alebo cez internetovú stránku ciernediery.sk.

Juraj Havlík spolu s Natáliou Michalovou taktiež iniciovali vznik pracovnej skupiny k Medenému hámru na úrovni Mesta Banská Bystrica s vedomím pána primátora. Cieľom je spojiť ľudí odborne zdatných, skúsených a nadšených pre stratégiu záchrany Medeného hámra a jeho pretvorenie na udržateľné a kultúrno-spoločenské miesto vrátane živého múzea, ktoré by odkazovalo na svetový význam tohto areálu s niekoľko storočnou históriou, ale aj na identitu Bystrice ako banského mesta. Mesto rokuje s majiteľom a záchrane sa prikláňajú okrem Krajského pamiatkového úradu Banskej Bystrice už aj poslanci a poslankyne. Na poslednom júnovom zastupiteľstve sa do hlasovania už pravdepodobne dostane návrh o získaní areálu Medeného hámra do majetku mesta.