Ako to dopadlo?

Študenti vo Zvolene sa budú lepšie stravovať

V období od septembra 2017 do júna 2018 bol na Technickej univerzite vo Zvolene riešený mikroprojekt s názvom TUZVO je INAK. Zameriaval sa na skvalitnenie poskytovaných služieb univerzitnej jedálne.  Študent Sokratovho inštitútu Ondrej Bajza, ktorý projekt viedol do projektu zapojil aj ostatných študentov univerzity, Študentskú radu vysokých škôl SR a riaditeľov internátov a jedální z celého Slovenska.

 „Počas doplnkového štúdiu na Sokratovom inštitúte som si všimol množstvo odpadu, ktoré univerzitná jedáleň produkuje z obalov polotovarov. Nepáčilo sa mi tiež, že často zbytočne stojíme v dlhom rade, alebo že nám jedáleň nezabezpečuje vhodný pitný režim.“ uviedol Bajza. Rozhodol sa, že pomôže manažmentu jedálne zlepšiť poskytované služby. Spolu s ostatnými študentmi zorganizovali prieskum spokojnosti, rozbehli reklamnú kampaň na propagáciu zdravého stravovania, či navrhli množstvo nových receptov. Študenti tiež prišli poďakovať za prácu pani kuchárkam priamo do kuchyne. Odovzdali im pamätnú tabuľu vďaky, ktorá obsahovala koláž desiatok rôznych poďakovaní od študentov a zamestnancov univerzity.

Univerzitná jedáleň TUZVO sa vďaka projektu TUZVO je INAK stala jednou z prvých na Slovensku, ktorá ponúka rôzne moderné zdravé jedlá. Každodenná ponuka zahŕňa aj jedlá pre vegánov či vegetariánov. Nová environmentálne priaznivá politika univerzitnej jedálne pomohla stabilizovať záujem študentov a zamestnancov o stravovanie. „Naša univerzita orientujúca sa na komplex les-drevo-environment sa už dlhodobo snaží podporovať inovatívne nápady, ktoré pomáhajú budovať imidž modernej a zelenej inštitúcie“ povedal rektor univerzity prof. Rudolf Kropil. Zároveň ocenil zrealizovaný prieskum spokojnosti, do ktorého sa zapojila viac ako štvrtina študentov a zamestnancov univerzity.

Veľkým problémom, ktorý sa vynoril počas riešenia mikroprojektu bolo, že skúsenosti a cenné poznatky z prostredia univerzitných jedální a internátov na Slovensku si manažéri nemajú ako odovzdať. Študenti sa preto rozhodli zorganizovať trojdňovú konferenciu, zameranú na problematiku univerzitného stravovania a internátov. Tá sa konala 1-3.mája vo Víglaši-Pstruši na Masarykovom dvore. „Vzhľadom na okolnosti, že už dlhšiu dobu nebolo spoločné stretnutie riaditeľov ŠDaJ, si túto iniciatívu veľmi vážime.“povedal riaditeľ ŠDaJ na TUKE Ing. Marek Dufala, PhD., ktorý verí že toto podujatie len naštartuje hlbšiu spoluprácu.

Rozsah riešenej problematiky tak prekročil hranice Zvolena. Zainteresovaní študenti a riaditelia veria, že aj takéto iniciatívy zdola, môžu pomôcť skvalitniť vysokoškolské prostredie.